Comissió

Lorem Ipsum 

És simplement el text de farcidura de les imprentes i archius de text. Lorem Ipsum ha segut el text de replé estàndart de les indústries des de l'any 1500, quan un impressor (N. del T. persona que es dedica a l'imprenta) desconegut va usar una galeria de texts i els va mesclar de tal manera que va conseguir fer un llibre de texts especimen. No solament va sobreviure 500 anys, sino que també va ingressar com a text de farcidura en documents electrònics, quedant essencialment igual a l'original.

Va ser popularisat en els 60s en la creació dels fulls "*Letraset", les quals *contenian passages de *Lorem *Ipsum, i més recentment en software d'@autoedición, com per eixemple Aldus PageMaker, el qual inclou versions de Lorem Ipsum.