Arturo Alepuz, president d'Azcàrraga en el 75 aniversari.

Com cada any, de les cendres resorgix una nova falla. Una nova comissió que li dona continuïtat a la festa.Per això hui hem elegit al nou president, Arturo, al que tots coneixem pel seu saber ben fer, per a que dirigixca l'any de les bodes de diamant de la nostra comissió, al mateix temps i en tot l'agraïment dels teus fallers, despedim a Jesús, el president que durant l'anterior eixercici ha sabut portar a la falla perfectament.