Fotos de les nostres falles del 2017

Falla gran. Premi 8 de la secció 2ªB; Premi al millor ninot de la Secció de l'Exposició del Ninot

Falla infantil. 5t. premi secció 6ª