Història de la Falla Azcàrraga

“Els chiquets d'este carrer,
molt templats i sandungueros,
enguany s’han sentit falleros
i falla tenen que fer..”

N’eren les primeres estrofes del primer llibret de la Falla Azcàrraga.
I és que el carrer d’Azcàrraga ha segut com un poble en vida pròpia. Rodejat de camps, junt al Convent del Socors i camí de l’Estació de Trens d'Aragó del carrer de Quart va (l'Estacioneta) constituir-se en una societat més d’amics que de veïns. Dins d’este marc de germanor es varen favorir l'aparició de festes “de barri”. La Festa de la Mare de Deu dels Desamparats (Festes de la Mare de Deu de l’Horta) varen ser les que centraven l’atenció dels veïns del carrer. Arreplegant, de les mans dels festers de la Mare de Deu de Quart, l’image iniciava el recorregut per Azcàrraga a els camps que rodejaven la Ciutat.
Poc a poc els chiquets iniciaven més festes arropats pels majors que els ajudaven a que la seua idea es fera realitat.
Després de molts anys de prova, en 1944, els chiquets decidiren organisar-se de manera Oficial i varen inscriure en l’Ajuntament la Falleta Infantil. L’organisació fallera de l'época ens va acreditar en el nº 4 de les Falles Infantils de Valéncia, número que manté l’expedient de la Junta Central Fallera per a la Falla Infantil.
Els fallers majors també es varen organisar com a Falla baix la denominació de Falla Azcàrraga-Borrull, plantant-se la falla en el bell mig de la Gran Via, encara en construcció.
Varies son les denominacions que ha tingut la Falla Azcàrraga:
Azcàrraga - Borrull; Azcàrraga; Azcàrraga - Sant Ignaci de Loyola i adjacents; Azcàrraga - Joan Llorens; Azcàrraga i Ferran El Catòlic.
Tampoc s’ha plantat la Falla en el mateix cantó, encara que els llocs on mes temps s’ha plantat ha segut en l’encreuament del carrer d’Azcàrraga i Ferran el Catòlic o en la replaceta que formava el proyecte de carrer, hui, del Palleter.
La Falla Azcàrraga des dels seus orígens va participar activament en l’entramat faller oficial. En els seus inicis va destacar per la seua importantíssima participació en les Cavalcates del Ninot, majors i infantils, conseguint els màxims premis en elles.
El Grup de Teatre, després de xixanta anys de funcionament continua en actiu. La seua tradició de grup de Teatre l’ha fet acreedora a situar-se en el número quint de l’escalafó que la JCF ha editat en commemoració dels vinticinc anys de concurs de teatre.
La Comissió de la Falla Azcàrraga es va constituir com a “Societat Cultural Comissió Falla Azcàrraga” en giner del 1997 inscrivint-se en el Registre de la Generalitat Valenciana seguidament.
En l’any 1951 es va dotar en lloc propi de reunió per a tot l’any. El “Casalet Les Flames” va ser la seua Seu Social convertint-se així en la segona falla de Valéncia en Casal propi. “Les Flames” ha recorregut bona part de la demarcació fins a que en 1997 varen comprar l’actual “Casal Les Flames” en el nº 33 del carrer d’Azcàrraga, just dos patis mes amunt d’aquell primer Casal.
La classificació de les falles ha variat a lo llarc dels anys d’acort en les possibilitats economiques i les directrius dels artistes. Un bon grapat de primers premis adornen les vitrines del Casal, també de segons, tercers, quarts... Ingeni i gràcia inclús el premi a la millor falla Taurina de totes les categories de l’any 1963. Podem mostrar que des de l’any 1975 ininterrompudament els jurats ens han premiat tant a la falla major com a la infantil.
Preocupats per la defensa de la Cultura des del seu inici sempre hem confeccionat el llibret de la falla. Be encarregant-li la redacció dels versos a un guardonat poeta i també quan ha segut algun faller de la Comissió qui l’ha versat. En els dos casos hem conseguit els màxims guardons del concursos als que hem acodit.
A lo llarc dels anys 70 - 80 i 90 la Falla Azcàrraga ha segut referent ineludible en el Concurs de Presentació Fallera. En la versió de Presentació en Sales de Festa ha segut un constant primer i segon premi.
Mentres es va entregar el Premi al millor desfile, la Falla Azcàrraga ha segut qui ha rebut el primer premi de tota Valéncia.
També en el Fútbol som capdavanters. Azcàrraga ha militat en la Divisió d’Honor en els últims anys i hem segut proclamats campeons de lliga de futbet. Hem arribat a tindre dos equips l’Azcàrraga i Azcàrraga-B que han hagut de situar-se en les dos maximes divisions.
La Falla esta en possessió de les màximes recompenses falleres colectives: El Distintiu d’Or i Brillants en Fulles de Llorer d’Infantils; El Ninot d’Or Colectiu del Gremi d’Artistes Fallers des de l’any 1977 i des de l’any 1990 el Bunyol d’Or i Brillants en fulles de llorer Colectiu de la Junta Central Fallera.
La Comissió la componen més de 200 persones de les quals el 25% tenen la recompensa del Bunyol d’Or i Brillants en fulles de llores que otorga la Junta Central Fallera. Formen part de la Comissió Infantil un centenar entre chiquets i chiquetes.
SIMBOLOGÍA DE LA FALLA AZCÀRRAGA
En la Comissió de la falla tenim com a escut unes flames que ixen de l’escut de la Ciutat de Valéncia cremant un ninot en forma de llauradora valenciana tot envoltat per la Real Senyera en Cimera del drac alat i corbata en els colors de la falla: groc, blanc i morat. El bunyol d’or i brillants en fulles de llorer orlen l’escut.
La Falla Infantil te escut propi compost per tabalet en baquetes creuades i dolçaina que du gravat l’escut de la Ciutat de Valéncia tot baix un Rat Penat que els envolta.
Com a estandart, des de l’any 1954, portem una Real Senyera en l’escut de les flames brodat en seda i or rematada per cimera del Drac alat.
Des de 1994 tenim com a Himne el pas-doble faller “Azcàrraga” del compositor Richard-Scott Cohen dedicat a la Falla Azcàrraga en el seu 50 aniversari.